Home  /  Mapa stránok  /  E-mail  /  Print page SK  /  EN  /  DE  /  RU
VIRTUÁLNA PREHLIADKA
ONLINE OBJEDNÁVKA
Využite výhody online objednávky našich služieb a ušetrite čas a energiu.
BALÍČKY SLUŽIEB
Tu si môžete vybrať z našich balíčkov služieb.
INFOLINKA
NAŠLI STE NIŽŠIU CENU?
Našli ste nižšiu cenu za porovnateľné služby?
Nachádzate sa: www.companyhouse.eu » Online objednávka » Online objednávka registračného sídla / virtuálnej kancelárie

Online objednávka registračného sídla / virtuálnej kancelárie

Fakturačné údaje

  Užívateľ (uveďte sídlo)
Obchodné meno
právnická osoba fyzická osoba – podnikateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Štát
Kontaktný telefón
Fax
E-mail
   
Štatutárny orgán Splnomocný zástupca
Meno a priezvisko
  Ulica a číslo
  Mesto
  PSČ
  Kontaktný telefón

Fakturačné obdobie
Ročné Polročné *

* pri polročnej fakturácii prirážka 5%

Objednané služby

Sídlo
Obdobie od *Ak si prajete využívať službu na dobu neurčitú, pole "do" nechajte nevyplnené.
  do*
Mesto
Bratislava
Palisády 33
Bratislava
Šulekova 2
korešpondenčná adresa

Pošta
Obdobie od *Ak si prajete využívať službu na dobu neurčitú, pole "do" nechajte nevyplnené.
  do*
Zhromažďovanie pošty v CompanyHouse
V poštovom priečinku V sejfe

Skenovanie písomností

Notifikácia o došlej pošte
Prajete si byť upovedomený o novej pošte pre vašu spoločnosť?
Frekvencia notifikácie
  Denne Týždenne Mesačne
Forma notifikácie
  Telefón SMS E-mail
E-mail / tel. číslo

Doposielanie pošty na nižšie uvedenú adresu
  Meno / názov
Ulica a číslo
  Mesto
  PSČ
  Štát
Frekvencia doposielania
  Denne Týždenne Mesačne
Forma doposielania
  Obyčajne Doporučene Kuriér

Telefónne číslo
Obdobie od *Ak si prajete využívať službu na dobu neurčitú, pole "do" nechajte nevyplnené.
  do*
Preberanie hovorov asistentkou
Asistentka vybavuje telefonáty vo vašom mene a na základe vašich inštrukcií, preberá a doručuje vám určené odkazy.
Forma notifikácie o prijatom odkaze
  Telefón SMS E-mail
E-mail / tel. číslo

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov
Telefónne číslo presmerovania:
Uveďte číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované.

Hlasová schránka
V hlasovej elektronickej schránke budú zhromažďované prichádzajúce hovory určené pre vás.
Preberanie na diaľku Preposielanie na E-mail E-mail

Notifikácia o nových odkazoch
Prajete si byť upovedomený o nových odkazoch pre vašu spoločnosť?
Frekvencia notifikácie
  Denne Týždenne Mesačne
Forma notifikácie
  Telefón SMS E-mail
E-mail / tel. číslo

Faxové číslo
Obdobie od *Ak si prajete využívať službu na dobu neurčitú, pole "do" nechajte nevyplnené.
  do*
Notifikácia o prijatých faxoch
Prajete si byť upovedomený o nových faxových správach pre vašu spoločnosť?
Frekvencia notifikácie
  Denne Týždenne Mesačne
Forma notifikácie
  Telefón SMS E-mail
E-mail / tel. číslo

Príjem faxov, ich zhromažďovanie
V papierovej podobe Elektronická faxová schránka

Doposielanie faxových správ na nižšie uvedenú adresu
  Meno / názov
Ulica a číslo
  Mesto
  PSČ
  Štát
Frekvencia doposielania
  Denne Týždenne Mesačne
Forma doposielania
  Obyčajne Doporučene Kuriér

Doposielanie faxových správ na
  E-mail Fax
E-mail / fax
Frekvencia doposielania
  Online Denne Týždenne Mesačne

E-mail
Obdobie od *Ak si prajete využívať službu na dobu neurčitú, pole "do" nechajte nevyplnené.
  do*
Registrácia domény
Správa domény

Domény  
 

E-mailová adresa v tvare
čokoľvek@vašadoména.sk čokoľvek@businessnet.sk

Zoznam požadovaných E-mailových adries

   
 

Preposielanie E-mailov na
E-mail Fax
E-mail / faxové číslo
Frekvencia doposielania
  Online Denne Týždenne Mesačne

Doposielanie E-mailov poštou na nižšie uvedenú adresu
  Meno / názov
Ulica a číslo
  Mesto
  PSČ
  Štát
Frekvencia doposielania
  Denne Týždenne Mesačne
Forma doposielania
  Obyčajne Doporučene Kuriér


Ochranný kód*


*Prepíšte ochranný kód z obrázku zobrazeného vyššie.